Nederlands Insituut van Psychologen
 
 
A&O-items maart 2018


Van de redactie

De lente komt eraan! A&O-items voortaan in een NIP-jasje... De al aan de leg zijnde kipjes van Sandra Rethmeier doen haar overpeinzen. Monique Bekker verklaart het ABC van de groepsdynamica. Voor alle takken van psychologie is het tijd een forse dosis medicijn toe te dienen, vindt Godfried Westen. Huibrecht Boluijt stelt dat mensen niet rationeel (verstandig) zijn. Joke Tacoma heeft een dubbel gevoel over de nieuwe privacywet. Ana Bloemraad geeft tips voor meer werkplezier. René Ravenhorst en Cora Reijerse starten een serie artikelen over ‘Psychologie in de boardroom’ naar aanleiding van het binnenkort te verschijnen boek. En in deze editie als vanouds de oproep aan A&O-/A&G-psychologen zich ook dit jaar weer veelvuldig met de pen te presenteren!

Margreet de Jonge


Het grote streven of het simpele geluk
Sandra Rethmeier
Midden in de afgrijselijke kou zijn m’n kipjes weer gaan leggen! Ik ren heel wat heen en weer tussen huis en hok. Waar ben ik mee bezig? Wat is belangrijk en welke plek heeft dat in mijn bestaan?
Lees verder  
 

Het ABC van de Groepsdynamica
Monique Bekker
Groepsdynamica bevat een rijke terminologie, waar eenieder die zich met groepen bezighoudt, kennis van zou moeten nemen. In de serie Het ABC van de Groepsdynamica worden telkens enkele belangrijke begrippen verklaard.
Lees verder  
 
Het mechanische oordeel
Godfried Westen
Voor alle takken van psychologie is het tijd een forse dosis medicijn tegen subjectiviteit en beoordelingsfouten toe te dienen. Dat medicijn is mechanisering van oordelen in hun verschillende verschijningsvormen.
Lees verder  
 
Privacy
Joke Tacoma
Over een paar maanden gaat de nieuwe privacywet in. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op zich ben ik een voorstander van die nieuwe wet. Maar ik heb er een dubbel gevoel over.
Lees verder  
 
Kunnen én durven kiezen
Huibrecht Boluijt
Een eeuw van wetenschappelijk onderzoek naar gedrag van mensen heeft geleerd dat zij vaak niet in staat zijn om verstandig en gezond te handelen. Hoe kan dat? En hoe lukt dat wel?
Lees verder  
 
10 tips voor meer werkplezier
Ana Bloemraad
Uw geluk ligt niet in handen van uw baas of uw collega’s. Gelukkig heeft u uw geluk in eigen hand, maar daar moet u wel iets voor doen. Tien tips hoe u op uw werk gelukkiger kunt zijn.
Lees verder  
 
Psychologie in de boardroom - Psychologische kennis en inzichten voor toezichthouders en bestuurders van organisaties
Een boek van professor Theo Poiesz, Paul Kop, René Ravenhorst en Cora Reijerse. In de aanloop naar de publicatie van hun boek presenteren zij een serie van vier artikelen in A&O-items. René Ravenhorst en Cora Reijerse doen de aftrap.
Lees verder  
Nieuws

‘Playing field’ voor mannen en vrouwen is ongelijk
In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens lezen we dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. De praktijk blijkt aanzienlijk weerbarstiger. Belle Derks weet er alles van. Bron: NWO

Vrouwen zijn iets vaker kostwinner
Van een echte inhaalslag is nog geen sprake. In 83 procent van de huishoudens verdient de man nog altijd het meest. Willen we als samenleving meer vrouwelijke kostwinners, moet de overheid een handje helpen, volgens hoogleraren Tanja van der Lippe en Naomi Ellemers. Bron: Trouw

Zelforganiserende kennis
Nick Oostervink onderzocht de voorwaarden waaronder professionals zich bezighouden met zelf-georganiseerde kennisuitwisseling en -integratie en hoe sociale media van ondernemingen deze processen kunnen faciliteren. Bron: VU

Het Nieuwe Werken pakt positief uit, als…
Arjan de Kok onderzocht de effecten van de invoering van van Het Nieuwe Werken (HNW) op medewerkers en organisaties. De meeste medewerkers blijken tevreden met hun nieuwe werkomgeving. Aandachtspunten zijn er echter ook. Bron: UU

Hoe kan ik je creatiever maken in organisaties?
Wenjing Cai onderzocht welke factoren werknemers creatiever maken in organisaties. De resultaten suggereren dat organisatorische HRM-praktijken moeten worden gebundeld om de creativiteit van werknemers te beheren. Bron: VU

Waarom mensen bedrijven die winst maken wantrouwen
Amit Bhattarchajee onderzocht waarom bedrijven met een winstoogmerk vaak als immoreel en schadelijk worden gezien, zelfs wanneer ze een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren. Bron: EUR

Nominaties David van Lennep Scriptieprijs
Jaarlijks reikt de NSvP de David van Lennep Scriptieprijs uit aan drie jonge gedragswetenschappers. De prijs wordt toegekend voor uitzonderlijk goede doctoraalscripties op het gebied van psychologie van arbeid, beroep en organisatie. Zie welke scripties zijn genomineerd voor 2017 (uitreiking in 2018). Bron: NSvP

Leiderschap in culturele context
Li In richt zich op de leiderschapskwesties in verschillende culturele contexten. Door de limitaties van huidige onderzoek te identificeren, heeft zij onderzocht wat volgens haar belangrijk is en mist. Bron: UU

Kortere WW-uitkering verhoogt kans op werk
Werklozen die korter recht hebben op een WW-uitkering vinden sneller werk. Verlaging van de maximale uitkeringsduur leidt tot kortere werkloosheid. Een kortere uitkeringsduur heeft nauwelijks effect op de kwaliteit van de gevonden banen. Dit blijkt uit onderzoek van Nynke de Groot. Bron VU

Hoe houd je leerkrachten emotioneel gezond en in ontwikkeling?
Twee onderwerpen beheersen het debat rond leerkrachten: werkdruk – burnout – en professionalisering. Arnoud Evers onderzocht hoe je enerzijd die emotionele uitputting kunt voorkomen en anderzijds professionalisering stimuleren. Bron OU

Nationaliteit beïnvloedt status en dus prestaties
Op basis van culturele en etnische achtergrond kennen we collega’s een bepaalde status toe, blijkt uit promotieonderzoek van Burcu Subasi. Bron: NRC

Innovatief zijn is een levensstijl
Innovatie is hip. Toch blijft het vaak een beetje een vaag begrip. Wat houdt het eigenlijk in en waarom is het zo belangrijk? NEMO Kennislink voelt psychologe en innovatie-expert Janina den Hertog aan de tand. Bron: Nemo Kennislink

Campagne moet depressie bespreekbaar maken
De overegrote meerderheid van mensen met depressieve gevoelens vindt het lastig om er zelf over te beginnen, terwijl ze dat wel willen. Een nieuwe campage moet het taboe doorbreken. Bron: Skipr

Millennials worden straks de grootste ontgoocheling
Organisatiepsycholoog Frederik Anseel over generatieverschillen, evaluaties, coaches en burn-outs. Bron: De Tijd
IZZ maakt zich sterk voor gezondheid en inzetbaarheid in de zorg
Anouk ten Arve en Babette Bronkhorst vertellen over een aanpak gericht op het veranderen van het organisatieklimaat in zorginstellingen om zodoende gezond gedrag te bevorderen. Bron: duurzameinzetbaarheid.nl
 
Boeken
Dansen met dilemma’s - Op weg naar wederzijdse winst
Allard Everts & Steven Olthof
Ontelbare dilemma’s vinden wij op ons pad. Als bestuurder, werknemer, adviseur en mens. Maar gaat het altijd om een keuze tussen ‘dit óf dat’, om proposities die elkaar uitsluiten?

De fluïde organisatie - Een ideale mix van hiërarchie en zelfsturing
Arne de Vet & Filip Lowette  
Elke organisatie beschikt over veel meer kracht dan je op het eerste gezicht zou denken. Vaak ontbreekt het een bedrijf net aan de methodes om die kracht te laten doorgroeien.

Alle mens aan dek - Handvatten voor een wendbare publieke sector
Marjolijn Grijns & Loubna Zarrou
Alle mens aan dek geeft vier hefbomen voor vernieuwing van organisaties in de publieke sector: slimmer werken, dynamisch managen, flexibel organiseren, en co-creatie.
 
Boeken
Perspectieven op leiderschap
Jaap Boonstra et al.
In ‘Perspectieven op leiderschap’ bundelen gerenommeerde auteurs hun krachten en geven een breed perspectief van leiderschap.

Leidinggeven aan organisatietransformatie - Succesfactoren voor cultuurverandering
Rogier Offerhuis
Dit boek beschrijft een succesvolle organisatiecultuurverandering en is gebaseerd op jarenlang praktisch en wetenschappelijk onderzoek met behulp van de People Change scan.

Ik ben Erica - De psychologie van veranderkracht
Jan Kwint & Marian de Joode
Organisaties veranderen, maar hoe veranderlijk zijn wij? Zijn onze oude, psychologische patronen toereikend in een ‘agile’ omgeving die steeds nieuwe eisen stelt?
 
The Psychology of Working Life
Toon W. Taris
2018 - Routledge

Leading Beyond the Ego - How to Become a Transpersonal Leader
Edited by John Knights, Danielle Grant, Greg Young
2018 - Routledge
 
Psychology, Emotion and Intuition in Work Relationships - The Head, Heart and Gut Professional
Henri Brown, Neil Dawson, Brenda McHugh
2018 - Routledge

Kindness in Leadership
Edited by Gay Haskins, Michael Thomas, Lalit Johri
2018 - Routledge
 
Internetpublicaties
 
Oproepen
Schrijven voor A&O-items?
Vind je het leuk om af en toe een artikel of column voor A&O-items te schrijven? Over actuele onderwerpen gerelateerd aan het werkveld van de A&O-psycholoog? Mail dan naar aeno-items@kpnmail.nl voor nadere informatie.

Met jouw masterthesis 'in the picture'?
Vind je het leuk als A&O-/A&G-psycholoog met je masterscriptie in A&O-items in beeld te komen in de rubriek Masterthesis? Mail dan naar aeno-items@kpnmail.nl voor nadere informatie.

Vrijdagmiddagbijeenkomsten NIP-sector Arbeid & Organisatie (A&O)
De vrijdagmiddagbijeenkomsten van de NIP-sector A&O bleken het afgelopen jaar een groot succes. Zowel bij de sprekers als deelnemers! Ook dit jaar wil de sector de vrijdagmiddagbijeenkomsten graag weer oppakken. Heb je nog nieuwe ideeën of onderwerpen? Stuur dan je input of reactie naar secretariaat@psynip.nl

Manifest samenwerken aan duurzaam werken
Door Factor Vijf, SBI Formaat en ruim 90 meedenkers een persoonlijke uitnodiging aan iedereen.
Agenda
 
Archief  
Colofon  
Reageren  
 
Facebook   Twitter   Linkedin