algemeen
nip
waop
       

NIEUWSBRIEF ARBEIDS- & ORGANISATIEPSYCHOLOGIE
Jaargang 11 - nr. 2 - april 2013


Registerpsycholoog staat en valt met opleidingen

Peter Ambagtsheer
Veel NIP-leden uit de sector Arbeid en Organisatie hebben zich inmiddels laten registreren als registerpsycholoog NIP. Dat mag wel een succes heten. Het werk is alleen nog lang niet af.

 

De Registerpsycholoog - er is veel water door de Rijn gevloeid voor het zover was. Een aantal echte ‘taskforces’ heeft met ijzeren discipline beleid, kaders, voorwaarden, regels en criteria opgesteld voor iedereen die registerpsycholoog wil worden. Behoorlijk streng allemaal. Om het makkelijker te maken was er een overgangsregeling. Zelfs daar kwam niet iedereen doorheen. Die overgangsregeling is inmiddels achter de rug.

De vraag is nu hoe het verder gaat. Daar is nog niet veel ruchtbaarheid aan gegeven. Wat is de bedoeling? Net als de artsen in het BIG-register en accountants in het NBA-register (voorheen NIVRA) moeten psychologen in het NIP-register opleidingen volgen om hun registratie bij te houden. Dus voor wie bij herregistratie in 2018 zijn inschrijving wil verlengen: wacht niet af, want het gaat niet vanzelf!

Omdat bij een registratie als professional de deskundigheid voorop staat, zijn inhoudelijke scholing, bijscholing en kennisonderhoud nodig. De trainingen en cursussen die in aanmerking mogen komen, moeten daarvoor zijn (worden) geaccrediteerd. Ik vind het belangrijk dat daarbij een aanbod ontstaat dat én de aantallen cursisten kan verwerken en de natuurlijke groei kan opvangen, én van voldoende niveau en diversiteit is. Die diversiteit moet vraag gestuurd zijn: we willen immers aanbod dat past bij het profiel van de A&O-psycholoog, en niet een willekeurige verandering van dat profiel omdat het aanbod eenzijdig blijft.

Gezonde concurrentie is er volgens mij nu nog niet. Eigenlijk is iedereen het wel eens dat de cursussen betaalbaar moeten blijven. Als er vanwege de kosten te weinig nieuwe instroom komt en/of er te weinig mensen herregistreren, krijgt het concept registerpsycholoog te weinig slagkracht in de markt.

Diversiteit is er volgens mij ook nog niet. Een groot aantal interessante cursussen heeft weliswaar in de A&G-sectie zijn sporen al verdiend, maar de echte A&O-cursussen, en dan vooral de O-cursussen, zijn dun gezaaid, althans voor zover voorzien van accreditatie. Zo is er in allerlei soorten en maten van gespreks- en coachingstrainingen reeds een breed aanbod. Cursussen in systeemkunde, veranderkunde, organisatiekunde, ondernemerschap et cetera zijn daarentegen nog nauwelijks te vinden. Behalve dat, zou het prettig zijn als er naast trainingen op vaardighedenniveau meer postacademisch aanbod van trainingen op conceptueel-wetenschappelijk niveau bijkomt. Niet voor niets was het thema van het congres waar de registerpsycholoog werd gelanceerd: ‘evidence based practice - brug tussen wetenschap en praktijk’.

Voordat er diversiteit en gezonde concurrentie zijn, heeft het NIP dus nog veel werk te doen. Persoonlijk hoop ik op een goede mix met input van individuele trainers, opleidingsbureaus, universiteiten en zelfstandige psychologen die samen super- en intervisiegroepen opzetten. Hoe langer het duurt om dat te organiseren, hoe groter de druk en drukte aan het einde van de herregistratieperiode worden: allemaal in het laatste halfjaartje vijf jaar scholing inhalen, naast een baan, dat zal niet lukken.

Ik schrijf deze column deze keer niet alleen om een ‘topic’ vanuit mijn perspectief toe te lichten, maar ook om iedereen scherp te houden bij de noodzaak met z’n allen de schouders onder de registerpsycholoog te blijven zetten. Maak van RP geen RIP.

Peter Ambagtsheer, Registerpsycholoog NIP/ Arbeid & Organisatie, heeft een A&O-adviespraktijk Mentaspex te Apeldoorn.

Reageren? Mail naar A&O-items.